Instituten

Fontys Venlo bestaat uit 4 instituten met ieder hun eigen kennisgebied en focus. Elk instituut is een zelfstandige eenheid, maar tegelijkertijd werken de 4 instituten ook multidisciplinair en overkoepelend samen.

Fontys International Business Studies omvat 3 economische bacheloropleidingen en 3 masters:

Bachelors

Masters

Fontys International Business School is een bovenregionaal competentiecentrum en een learning community voor onze studenten en docenten. Voor de maatschappij is het een internationaal expertisecentrum.

Ons hogere doel is om onze studenten breed te ondersteunen op weg naar hun loopbaan. Dat geldt voor je opleiding en je persoonlijke ontwikkeling, zodat je na je studie met een kosmopolitische blik en beroepscompetenties een bijdrage levert aan de economie én de maatschappij.

Fontys Techniek en Logistiek omvat de volgende technische, logistieke en informatica-opleidingen:

Bachelors (voltijd)

Masters

Associate Degrees

Cursussen

Fontys Techniek en Logistiek is een bovenregionaal competentiecentrum en learning community voor zowel jou als je docenten. Onze opleidingen zijn praktijkgericht, mede dankzij goede contacten met het bedrijfsleven.

Het doel van het instituut is om je te ondersteunen op weg naar je loopbaan. We richten ons zowel op je opleiding als persoonlijke ontwikkeling. En we leiden je op zodat je met een kosmopolitische blik en beroepscompetenties een bijdrage kunt leveren aan de economie en de maatschappij.

Bij Fontys Kind en Educatie volg je de opleiding Leraar Basisonderwijs, voorheen Pabo.

Bachelors

Tijdens je hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs werk je aan een professionele houding, waarin een leven lang leren en jezelf verbeteren centraal staan. Je wordt intensief begeleid door deskundige persoonlijkheden met hart voor jou als student. Fontys Kind en Educatie is een flexibele organisatie die staat voor kwaliteit.

Fontys Paramedisch biedt inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger onderwijs aan waarbij onderwijs en onderzoek aansluiten bij de actuele en toekomstige vragen en behoeften van onze studenten, het werkveld en de samenleving.

Bachelors