Eigenaarschap

In het hbo wordt steeds meer gesproken over eigenaarschap. Om duiding te geven aan dit begrip hebben we het model “diamant van eigenaarschap” ontwikkeld. In dit model is sprake van vier hoofddimensies; de interne wereld van iedere persoon (intern), de externe wereld om die persoon heen (extern), verantwoordelijkheid nemen en bevoegdheid krijgen.

Intern

De student moet voor zichzelf het idee hebben dat hij de keuzes die hij kan maken ook aankan. Daarbij is autonomie belangrijk! De student moet consequenties van zijn keuzes zelf willen dragen. Alles wat de student doet moet voor hem betekenis hebben bijvoorbeeld naar het toekomstig beroep.

Extern

De student moet voldoende regelruimte krijgen en ervaren om eigenaarschap te nemen. Daarbij moet helder zijn wat er wel en wat er niet van hem verwacht wordt. Heldere kaders. De ander moet hem vertrouwen geven en dat ook overduidelijk laten merken.

Verantwoordelijkheid

Zo groeit het gevoel van verantwoordelijkheid. Dit gevoel is exclusief van de student!

Bevoegdheid

Krijgt de student dus de bevoegdheid om te kunnen kiezen in opdrachten, werkwijze, ruimte en tijd. Deze bevoegdheid krijgt hij van; de coaches, zijn peers (medestudenten), de opdrachtgever en zichzelf. Als bevoegdheid en gevoel van verantwoordelijkheid met elkaar in overeenstemming zijn, ontstaat overzicht in taken en werkwijze en dus ook eigenaarschap. Peerfeedback is hierbij een krachtig instrument.

“Ik wil niet meer produceren om het produceren, maar om iets te bereiken. Het maakt voor mij niet uit of het uit mijn eigen ideeën is of dat ik een deadline heb. Ik wil stoppen met nutteloos produceren of produceren omdat het kan. Vanaf nu wil ik echt iets te vertellen hebben.”

Ontwerpcriteria

  • Het thema “wat drijft jou?” staat regelmatig op de agenda
  • Studenten schrijven hun eigen leercontract
  • Stel een paar heldere kaders in samenspraak met de studenten
  • Studenten organiseren alle activiteiten
  • Studenten maken hun eigen planning
  • Houd campfire-meetings over het proces
  • Studenten kiezen zelf venijnige vraagstukken
  • Studenten brengen zelf vraagstukken in
  • Studenten richten zelf hun werkplekken in

Uitvoering: Aandacht voor de diamant

Binnen de minor DDBL hebben we een poster gemaakt van de "diamant". goed zichtbaar voor iedereen. Zeker in het begin wijzen we vaak naar de poster. Ook in de kick-off aan het begin, wordt de diamant uitgelegd. Het is immers meer als alleen mooie woorden. Tijdens de camp-fire meetings wordt de diamant vaak terug gehaald.
Wil je meer weten of de "diamant van eigenaarschap" en hoe je het gesprek er over aanpak?