Ga naar de startpagina van Fontys Hogescholen
 
 
Meer interactie in de rekenles
 Afdrukken  

 

Interactie is een van de peilers van het huidige realistisch rekenonderwijs. De betekenis van de Interactie voor het wiskundig denken is hierin gelegen dat interactie de motor vormt voor het uitlokken van reflectie. Kritische discussies over elkaars werkwijzen stimuleert de inzichten in de eigen werkwijze. Op den duur ontstaat de attitude om te anticiperen op de kritiek de een ander mogelijk kan leveren. Reflectie is hier het analyseproces van het eigen mentale functioneren.

 

Wij willen die reflectie tussen leerlingen versterken door de inzet van didactische structuren zoals die bekend zijn uit het Structureel Coöperatief leren en Meervoudige Intelligentie.

 

Binnen het Structureel coöperatief leren onderscheiden we echt coöperatief leren van groepswerk. Goede didactische structuren voldoen aan de volgende criteria:

  • Gelijke Deelname
  • Individuele Aanspreekbaarheid
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
  • Simultane Actie

 

Binnen de rekenmethodes onderscheiden we een aantal fases in de rekenles. Bij elke fase passen specifieke didactische structuren:

  • Verkennen (bijvoorbeeld met de Didactische Structuur: RondPraat)
  • Oefenen (bijvoorbeeld met: Zoek de Valse)
  • Toepassen (bijvoorbeeld met: Tweetal Coach)
  • Reflectie (bijvoorbeeld met: TweeGesprek op Tijd).