Ga naar de startpagina van Fontys Hogescholen
Minor Taal en Cultuur
 
 
 
Homepage Minor Spaans

 

Mededelingen 

 

  

Het per 29-9 gewijzigde rooster voor Eindhoven staat bij groepsindeling.

 

 

Lokaalwijziging voor studenten Eindhoven groep 1 op donderdag 2 oktober: S3 2.29 

 

Huisregels toetsing:

 

•Je bent minimaal 5 minuten voor aanvang van de toets in het lokaal aanwezig

•Je mag het lokaal niet meer in als de toets begonnen is

•Je hebt een legitimatiebewijs bij je (ID kaart, paspoort of rijbewijs)

•Je volgt altijd de instructies op van de surveillant

•Je houdt rekening met je medestudent

•Je blijft na het verlaten van het lokaal niet op de gang staan

 

Aanwezigheid en afspraken:

 

- 80% aanwezigheid is vereist bij alle onderdelen van de minor.

- Afwezigheid voor activiteiten en (her) tentamens van de major wordt door de minor als

  afwezig gezien, evenals ziekte of overmacht.

- Binnenkomen als de les/bijeenkomst al begonnen is, mag tot een half uur na aanvang.
  Als je later binnenkomt, mag je wel meedoen, maar wordt je als afwezig genoteerd.

- Wanneer je minder dan 80% aanwezig bent geweest moet je een vervangende opdracht

   maken, voordat je aan het tentamen en de herkansing mag deelnemen:

       - Voor de lessen vaardigheden en de workshops DELE  moet een instaptoets over de

          behandelde stof met een voldoende afgesloten worden.

       - Voor de workshop Cultuur moet een door de docent te bepalen vervangende

          opdracht met een voldoende afgesloten worden.

- Wanneer je hieraan niet voldoet, kun je de minor niet afsluiten. Afsluiting is pas mogelijk

   in de volgende blokminor als het tentamen regulier wordt aangeboden en je alsnog aan

   de presentieplicht voldaan hebt, of de instaptoets met een voldoende hebt afgesloten of

   de vervangende opdracht  hebt afgesloten.

- Elke lesweek is er een kleine grammatica/vocabulairetoets:
  Bij afwezigheid cijfer 1.
  1 x mag een cijfer vervallen [ bij onvoldoende score of afwezigheid].
  4 cijfers worden gemiddeld en het gemiddelde telt voor 40% mee voor de toets
  grammatica van de betreffende periode.
  Inhoud van de toetsen: items uit werkboek.
- Schrijfvaardigheid periode 1 en 2:
   In totaal moeten 6 goedgekeurde en binnen de gestelde deadlines schrijfopdrachten
   worden ingeleverd. Wordt hier niet aan voldaan, dan geldt voor elke opdracht waaraan
   niet is voldaan, een puntenaftrek van 1.0 van het puntenaantal van het tentamen

   schrijfvaardigheid DELE A2 .

 

Promoclip Minor Spaans jan.2013

 

Vídeo sobre el Pueblo Español del 17 de junio de 2009

 

Artículo en Fontys Nieuws sobre el Pueblo Español:

 

 http://www.fontys.nl/portal/nieuws.aspx?id=9483&nieuws_idartikelsoort=12

 

 

 

Adressen:

Eindhoven:    Rachelsmolen 1, 5600 AH Eindhoven

Tilburg:         Mollergebouw, Prof. Goossenslaan 1-01, 5000 GA Tilburg

Venlo:           Hulsterweg 2-6, 5912 PL Venlo

 

 

Je moet je eindverslag voor het verbredingsgedeelte ook digitaal inleveren. Ga hiervoor naar: http://student.ephorus.nl

De inlevercode is: ISA talen

Je werkstuk wordt hier op plagiaat gecontroleerd. Je bent dus gewaarschuwd!

 

Frequently Asked Questions (FAQ's)

Inhoud studie
 
     boekenlijst

     Modulebeschrijving Spaans 1

                                    Spaans 2

                                    Workshop Cultuur en Taalvaardigheid

                                    Workshop Training Vaardigheden  DELE A2

     voorbeelden verbreding

     Checklist minorportfolio
     Richtlijnen minorverslag blokminor 
     Opdracht tentamen spreekvaardigheid A1
     woordenlijsten aanmaken
     woordenlijsten Con gusto

 

 

Medewerkers
Roosters
Formulieren