Ga naar de startpagina van Fontys Hogescholen
 
 
 

 Fontys | Afbeelding van Fontys HRMP 

  is een van de 31 hogescholen van Fontys. Zij biedt een onderwijsplatform waar de (aankomende) professional de mogelijkheid heeft zich

  te verdiepen in relevante vraagstukken of themathieken op het gebied van Personeel en Arbeid of Toegepaste Psychologie.

 

Fontys | Afbeelding van HRMenP 

  staat voor relevante vraagstukken op het vakgebeid van Human Resources en Toegepaste Psychologie. Wij bieden u de mogelijkheid om      

  samen met uw collega’s het vakgebied verder te bekennen. Dat kan in de vorm van een opleiding of het volgen van een cursus of training op

  bachelor en post bachelorniveau. Maar ook kunen onze consutants u adviseren en meedenken in complexe vraagstukken die voor u
  actueel zijn.

 

  Deelnemers van Zakelijk zijn:

  • Personelsfunctionarisen
  • Loopbaanadviseurs
  • Opleidingsfunctionarissen
  • Arbeidsbemiddelaars
  • Leidinggevenden
  • Coaches

  Wij zijn een learning community waar professionals elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

  Persoonlijke ontwikkeling, employability en productiviteit staan in onze opleidingen centraal.

  Uitgangspunten zijn ervaringen en vragen uit de eigen beroepspraktijk.

 

  Het is mogelijk een eigven individuele of organisatieleerroute te kiezen op basis van leerbehoefte en mogelijkheden.
  Wij kunnen u adviseren in een uitgebreide intake.

 

  Hierbij gaan wij ervan uit dat zowel het realiseren van persoonlijke leerdoelen als de totale performance van de medewerker in de

  concrete context van de werkstiuatie belangrijk zijn.